Pintarakennemateriaalit koulurakentamisessa

30.08.2021

Suomessa rakennetaan tai saneerataan ennätysmäärä kouluja ja koulutukseen liittyviä kampuskokonaisuuksia.  Lisäksi rakenteilla tai suunnittelulaudalla on laaja joukko vaatimuksiltaan ja toiminnaltaan samantyyppisiä rakennuksia, kuten päiväkoteja, hoivakoteja ja koulutuslaitoksia. Rakentamisbuumin taustalla ovat homekoulujen uusiminen sekä viime vuosien voimakas kaupungistuminen, jolloin koulujen lisärakentaminen kasvukeskuksiin on tullut välttämättömäksi.   

Toivottavasti homekoulukeskustelu ja homevaurioista koituvat mittavat aineelliset ja terveydenhoidon kustannukset ovat herättäneet rakennuttajat, suunnittelijat ja koulujen ylläpidosta vastaavat tahot uudelleenarvioimaan rakentamisen laatua, tilojen toiminnallisuutta ja rakennusten elinkaarikustannuksia. 

Materiaaleilla voi vaikuttaa puhtauteen ja sisäilman laatuun

Pintarakennemateriaalien valinnoilla voidaan viihtyvyyden lisäksi vaikuttaa merkittävästi sisäilman laatuun, mikrobien torjuntaan, tilojen puhdistettavuuteen ja jopa paloturvallisuuteen.  Koulutustilat ja niihin liittyvät liikuntasalit, erikoisluokat, laboratoriot ja saniteettitilat ovat vaativan käyttöluokan kohteita.  Tällöin valintoja ohjaa materiaalien toiminnallisuuden lisäksi kulutus-, kosteus- ja kemiallinen kestävyys sekä helppohoitoisuus. Myös oppimisympäristön viihtyisyys tulisi huomioida sekä opetus- ja sosiaalitiloissa samoin kuin opiskelijoiden asuintiloissa. 

Kalusteratkaisuissa kulutusta kestävät, vähäsaumaiset tai saumattomat pinnat ja umpitiiviit runkomateriaalit kestävät aikaa ja kovaa käyttöä. Tällaiset materiaalit usein tarjoavat myös parhaat puhtaanapito- ja huolto-ominaisuudet.

Pintarakenteissa emissiovapailla ja paloturvallisilla materiaaleilla saavutetaan turvallinen oppimisympäristö ja eliminoidaan terveys- ja vaaratilanneriskejä. Oikeantyyppisillä pintarakenteilla kuten ääntä vaimentavilla lattiapinnoitteilla voidaan alentaa häiritsevää äänitasoa.

Hyvä puhdistettavuus on materiaaleissa tärkeää

Koronaviruksen myötä erityisesti yhteisten ja julkisten tilojen hygienia ja pintojen puhdistettavuus tulevat korostetusti huomioitaviksi nyt kun epidemiatilanne jatkuu. Oppilaitosympäristöt, joissa vaihtuvat ihmisjoukot käyttävät samoja tiloja päivittäin, ovat tässä suhteessa kriittisiä. Puhtaanapidossa yleisesti alkoholipitoiset desinfektioaineet ovat tehokkaita ja nopeasti vaikuttavia virustorjunnassa. Käytettyjen pintamateriaalien soveltuvuus kulloiseenkin puhdistusmenetelmään tulee ottaa huomioon jo materiaaleja määriteltäessä.   

Markkinoilla on myös pintamateriaaleja, jotka ovat käsitelty viruksia ja muita mikrobeja tappavalla pintakäsittelyllä, kuten UV-käsittelyllä tai kupari- ja hopeaionikäsittelyllä. Näillä käsittelyillä ei kuitenkaan saada aikaan pysyvää vaikutusta, esimerkiksi UV-käsitellyissä lattiamateriaaleissa puhutaan noin kuuden kuukauden vaikuttavuudesta.  

Pintojen uudelleensterilointiin UV-C on fysikaalinen sterilointimenetelmä, joka tehokkaasti tappaa mikrobeja kuten viruksia ja bakteereita. Käsittely kuitenkin voi aiheuttaa värimuutoksia puhdistettavissa pinnoissa, joten tässäkin tapauksessa jo materiaalia määriteltäessä tulee miettiä materiaalin soveltuvuus sen käyttökohteeseen ja käytön aikaiseen huoltoon ja puhtaanapitoon. Samankin nimikkeistön alla olevissa materiaaleissa saattaa olla huomattavia eroja, joten niiden käytettävyys tulisi tarkistaa valmistajan sertifioinneista ja suosituksista.

Uusia, kierrätysmateriaaleista valmistettuja ja ekologisesti kestäviä materiaaleja virtaa markkinoille. Materiaalivalinnoissa olisi tärkeää, että materiaalitoimittaja pääsisi mukaan suunnittelu- ja toteutusketjuun jo projektin kehitysvaiheessa, jolloin materiaalien soveltuvuus, käytettävyys, huollettavuus, taloudellisuus ja loppuasiakasnäkökulmat tulisivat riittävästi huomioiduksi. 

Kirjoittaja: Matti Vinha, puh. 0400 882 625