Terveydenhuollon pintamateriaalit mikrobien torjunnassa

16.09.2020

Koronaviruksen myötä erityisesti yhteisten ja julkisten tilojen hygienia ja pintojen puhdistettavuus tulevat korostetusti huomioitaviksi nyt kun epidemiatilanne jatkuu. Erityisen kriittisiä ovat sairaalaympäristöt, terveydenhuollon palvelutilat ja hoivatilat. Samaa kriittisten tilojen ryhmää voidaan jatkaa oppilaitoksilla, ravintoloilla, julkisilla palvelupisteillä ja julkisilla kulkuneuvoilla. 

Sisäilmaongelmat ovat perinteisesti liittyneet rakennusten rakenteellisiin ongelmiin. Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • Fysikaaliset, lämpötila, kosteus, ilmavaihto, veto, melu ja radonsäteily
  • Kaasumaiset, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, hiilimonoksidi, ammoniakki ja radon
  • Hiukkasmaiset, pienhiukkaset, kuidut, allergeenit, mikrobit, bakteerit, homeet, hiivat, virukset ja alkueläimet

Pintamateriaalin valinnassa huomioitavaa

Pintamateriaalien kehitystyössä joudutaan aina punnitsemaan erilaisten valintojen vaikuttavuutta lopputuotteeseen. Tyypillisenä esimerkkinä voitaneen pitää sairaalaympäristöjen lattiapinnoitteita. Yleisesti käytössä on tiivis homogeeninen ja UV-käsitelty vinyylimatto, joka voidaan ”saumattomasti” saumata, jolloin bakteeritoiminnalle otollisia huokosia tai saumakohtia ei ole. Rakentajan kannalta tiiviissä lattiamateriaalissa on se heikkous, että alapinnalla tapahtuvan homehtumisen välttämiseksi maton alustarakenteen/betonilaatan tulee olla täysin kuiva ennen maton asennusta. Vinyylimatto voidaan tehdä paremmin vesihöyryä läpäiseväksi, mutta samalla huononnetaan maton tiiviyttä ja sen antibakteerilisiä ominaisuuksia ja puhtaanapitoa. Kun jotain ominaisuutta pyritään parantamaan, täytyy huolehtia siitä, että jokin toinen tärkeä ominaisuus ei vastaavasti huonone. 

Vietämme ajastamme 90 % sisätiloissa. Siksi on tärkeää, että pintarakenteiden materiaaleista ei haihdu sisätilaan haitallisia orgaanisia yhdisteitä, formaldehydiä tai karsinogeenisiä yhdisteitä. Vaatimustasot on määritelty joko kansainvälisillä tai kansallisilla standardeilla ja kansainväliset luokituslaitokset ovat kehittäneet näitä mittaavia vaatimustenmukaisuustestejä. Myymämme lattiapinnoitteet ja sisustus- ja pinnoituskalvot ovat käytännössä emissiovapaita ja täyttävät kansainväliset ja kansalliset standardit. Vaatimustenmukaisuuksia on testattu mm. DIBt:n (Deutshe Institute Fur Bautechnik) ja Eurofins Expert Services:in toimesta. 

Mikrobit, joihin kuuluvat mm. bakteerit ja virukset, voivat muodostavaa sisätiloissa haitallisia ja vaarallisia kasvustoja. Voidakseen hyvin kasvustot tarvitsevat kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Pintojen ja kalusteiden rakenteet tulisi olla helppo pitää puhtaana ja pintamateriaalien sellaisia, että niissä voidaan käyttää tehokkaita puhdistusaineita ilman muutoksia materiaalien muissa ominaisuuksia. Nämä vaatimukset korostuvat mm. vaativissa terveydenhuollon tilaratkaisuissa, jolloin toistuvan desinfioinnin tehokkuus, desinfiointiin käytetty aika ja materiaalien kestävyys vaikuttavat merkittävästi käytettyjen materiaalien elinkaarikustannuksiin.

Materiaalin on kestettävä puhdistusaineet ja -menetelmät

LG:n HIMACS komposiittikivi (solid surface) sopii täydellisesti desinfioitaviin alueisiin, joiden täytyy täyttää tiukat hygieniavaatimukset jatkotartuntojen ehkäisyssä ja sairaalabakteerien leviämisessä. HIMACS on tiivis, emissiovapaa, muotoiltava ja saumattomasti asennettava materiaali, joka kestää hyvin useimpia kemikaaleja ja puhdistusaineita. Saumattomalla asennuksella pintoihin ei muodostu mikrobeille otollisia kasvupaikkoja. Meillä on referenssejä mm. Ranskasta, joissa leikkaussalien seinäpinnat on vuorattu HIMACS komposiittikivellä. Tällöin seinäpintojen usein toistuvat maalaukset voidaan korvata nopealla ja tehokkaalla desinfioinnilla.

HIMACS on vastustuskykyisin kiinteäpintainen materiaali noudatettaessa ECDC:n (European Centre for Disease Prevention) puhdistusprotokollaa. Yleisesti alkoholipohjaiset desinfektioaineet kuten väkevyydeltään 70-80 % etanoli ja propanolit ovat tehokkaita ja nopeasti vaikuttavia virustorjunnassa. Etanoleja ei ole vielä luokiteltu biosideiksi (viruksia tappaviksi) materiaaleiksi, mutta niitä voidaan käyttää siirtymäkauden desinfektioaineena. ECDC:n mukaan luotettavimmat puhdistusmenetelmät ovat neutraali puhdistusaine yhdessä viruksia tappavan desinfiointiaineen kanssa kuten 0,05 % natrium hypokloriitti tai 70 % etanoli. 

Materiaalivalintoja tehdessä on sairaalabakteerien ja muiden mikrobien torjunnassa käytettyjen desinfioivien aineiden vaikutus puhdistettaviin pintoihin selvitettävä. Testaukset voidaan suorittaa mm. EN ISO 19712-3-2013 mukaisesti. Tehokkaimpien 10 desinfiointiaineiden listassa HI-MACS sijoittui yhdeksässä korkeimpaan luokkaan 5 (ei näkyviä muutoksia) ja ainoastaan yhdessä luokkaan 3, (vähäisiä muutoksia kiiltoasteessa tai värissä). 

Puhdistuskemikaalien kestävyys

UV-C on fysikaalinen sterilointimenetelmä, joka tehokkaasti tappaa mikro-organismeja kuten viruksia ja bakteereita. HIMACS komposiittikivi soveltuu ominaisuuksiltaan hyvin tämän tehokkaan sterilointimenetelmän käyttöön. LG Hausys on tuonut markkinoille myös erityisesti sairaalakäyttöön tarkoitetun HIMACS-materiaalin, joka edelleen parantaa aggressiivisen UV-C menetelmän haittoja kuten käsiteltyjen pintojen värimuutoksia.   

Kehitystyö jatkuu

Koronaviruksen leviäminen erilaisissa pintojen kosketustartunnoissa on käynnistänyt keskustelun antimikrobisista pinnoitusmateriaaleista. Mikrobit tunnistavat kupari-ionit välttämättömiksi ravinteiksi ja näin ionit tunkeutuvat mikrobisoluun samalla kuitenkin estäen solun toiminnan ja jakaantumisen.    

Antimikrobisessa filmissä kuparihiukkaset on istutettu 0,10 - 0,15 mm paksuisen filmin sisään. Tämä antimikrobinen filmi voidaan edelleen laminoida peruskalvon (esimerkiksi PET kalvo) pintaan, jolloin saadaan toimiva ja edelleen työstettävä antimikrobinen pintamateriaali. Kehitystyö näiden pintamateriaalien osalta edelleen jatkuu, ja palaamme tähän aiheeseen vielä myöhemmin.   

Esimerkki antibakteerisen kalvon rakenteesta, lähde: Oozootech

Lisätietoja:      

Matti Vinha +358 400 88 2625

Mika Lihavainen +358 40 584 9533

Kuvat:

LG Hausys
Oozootech
Markus Frieauff/Unsplash
LG Hausys
Omagh Hospital and Primary Care Complex; Design Andrew Murray, TODD Architects. 
Photo credit © Chris Hill Photography.

Kirjoittaja: Matti Vinha

Lue myös: Hyvä pintahygienia terveydenhuollon tiloissa suojaa potilaita ja henkilöstöä