Mitä tapahtuu toimistotiloille pandemian jälkeen?

01.07.2020

Pandemian aiheuttamat rajoitteet ovat purkautuneet, paluu normaaliarkeen alkaa olla käsillä ja toimistotiloillekin tulee jälleen enemmän käyttöä. Toimistojen kannalta voisi kuitenkin kai sanoa, että paluu on uuteen normaaliin. On toimistot ennen ja jälkeen pandemian. 

Maailmaa ravisuttanut terveysuhka ajoi suuren osan ihmisistä etätöihin ja samalla muutti koko tietotyön tekemistä. Osassa yrityksistä säännöllinen etätyöskentely oli vakiintunut tapa jo ennestään, toisissa vasta nyt totuteltiin etätyöhön. Joidenkin totuttelijoiden tietotyön tekeminen otti aimo harppauksen ja muuttui ehkä pysyvästi, mutta osa yrityksistä ehkä edelleen pyristelee kehityksen vastavirtaan ja lopettaa etätyöt tai uusien etätyökalujen hyödyntämisen asiakaskontakteissa, kun suositukset päättyvät.

Etätyö tietotyössä kuitenkin oletettavasti lisääntyy, nyt kun se on tullut entistä tutummaksi ja yritykset kiinnittävät aiempaa enemmän huomioita henkilöstön hyvinvointiin ja terveysuhkien ehkäisemiseen. Uusien suositusten myötä myös toimistotilojen vaatimukset ovat muuttuneet. Sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden apua kannattaa ehdottomasti hyödyntää, kun suunnitellaan, miten työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä turvallisissa ja terveellisissä työtiloissa, joissa on pienempi riski tautien tarttumiseen.

Keräsin Kanadalaisen 2020 spaces yrityksen blogista vinkkejä, millainen on tulevaisuuden toimisto:

Tulevaisuuden toimistotila – välimatkaa, puhtautta ja vihreyttä

Tiloissa, joissa tehdään yhteistyötä, tulisi huomioida suositeltu kahden metrin etäisyys ihmisten välillä. 
keskustelu avotiloista on saanut uuden käänteen, vaikka monipuolisesti muokattavassa avoimessa tilassa onkin etunsa 
kaupoissa ja muissa tiloissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja joissa on käytäviä, on jo ennestään huomioitu yksisuuntainen liikenne. Vastaavaa on odotettavissa myös toimistorakennusten käytäville ja avoimiin tiloihin 
työpisteiden sijoittelu vaatii myös tarkastelua. Työpöydät asetellaan kauemmaksi toisistaan, yhteisiä työtiloja jaetaan pienemmiksi
kaikkien pintojen on oltava siistejä ja helposti puhdistettavissa.


Puhdas työtila

  • Hygienia on entistä tärkeämpää terveellisen toimistotilan ylläpitämisessä. Käsienpesupisteitä lisätään tiloihin ja kosketusvapaata tekniikkaa hyödynnetään mm. oviaukoissa ja taukotiloissa.
  • Ilmanvaihtojärjestelmät päivitetään. Suuri osa toimistorakennuksista käyttää kierrätettyä ilmaa, ja raitista ilmaa tulee rajoitetusti. 
  • Työtilojen rakennusmateriaalit mukautetaan helpottamaan puhtaanapitoa. Kiinteät, läpäisemättömät ja valkaisuaineita kestävät kalusteet ja pinnat ovat avainasemassa nykyaikaisen toimiston uudelleenrakentamisessa.

Vihreätä toimistoon

  • Biofiilisella tilasuunnittelulla on entistä tärkeämpi käytännön merkitys, koska kasvien tuottama happi lisää sisäilman puhtautta pandemian jälkeisessä toimistotilassa.
  • Luonnonmukaiset tilajakajat tai seinät ja luonnonvalo lisäävät myös henkilöstön viihtyvyyttä.

Tuleeko toimistotiloille uudenlainen rooli?

  • Suuria toimistorakennuksia mukautetaan uusiin terveysstandardeihin, mutta on odotettavissa myös, että satelliittitoimistot tulevat lisääntymään. Pienemmät satelliittityötilat vähentävät henkilöstön työmatkoihin käyttämää aikaa sekä vähentävät isompien toimistotilojen ylläpidon kustannuksia.
  • Viime kuukausien aikana on testattu yritysten kykyä jatkaa toimintaansa etätyömallilla. Tulevaisuudessa toimistotiloista saattaa todennäköisesti tulla lähinnä keskittymiä sellaiselle toiminnalle, jota ei pystytä suorittamaan sujuvasti etäyhteydessä. 
  • Koska suuri osa työntekijöistä jatkaa etätyöskentelyä, yrityksissä on mietittävä, kuinka fyysistä tilaa käytetään ja miten yhteistyötä tehdään etäteknologian avustuksella. 
  • Suurempien rakennusten pitkäaikaisten vuokrasopimusten kysyntä saattaa laskea ja pienempien ja halvempien tilojen kysyntä lisääntyä.

Inspiraatiota suunnittelun avuksi

Lopuksi muutama inspiraation lähde avuksi uusien vaatimusten kalusteiden ja pintamateriaalien suunnitteluun:

Kuvat: Location Showroom Panelwork - Calle Dels Fusters, nº42 C.P.: 07500 Manacor-Mallorca, Spain. Design Alejandra Company. Material HI-MACS®. Photo credit © Retrats Xisca Bauza.

Kirjoittaja: Sari Huovinen