Företaget

Nordstock Ltd Oy verkar som importör, grossist och projektleverantör av olika ytbeläggningsmaterial. Vi levererar inredningsmaterial för uppbyggande av planlösningar och ytbeläggningsmaterial för möbelindustrin.

Våra kunder är bl.a. möbelindustrin, byggherrar, byggfirmor, snickerier, inredningsarkitekter, inredningsplanerare, projektinredare och inredningsentreprenörer. Vi är Finlands ledande leverantör av 3D-folier.  Vårt breda lagerfärgsortiment har planerats med utgångspunkt från kundernas önskemål och internationella trender.  Vi levererar även tillbehör och teknologi med anknytning till 3D-ytbeläggning.

HI-MACS®, som vi marknadsför, är det ledande varumärket inom mineralbaserad kompositsten på flera marknadsområden i världen.  Nordstock är strategisk partner inom LG Hausys europeiska nätverk för HI-MACS®-produkter, med Finland, Estland och Lettland som verksamhetsområde.  Som medlem i det strategiska nätverket har vi möjlighet att hantera även mycket omfattande och krävande projekt.

Vår hanterings- och distributionscentral för material finns på Karhunkorpi industriområde i Nurmijärvi, vid motorvägen mellan Helsingfors och Tammerfors.