Tillverkning och installation

HI-MACS®-materialet kan sågas, skäras, borras, hyvlas eller fräsas med vanliga träbearbetningsverktyg. Det är enkelt och lätt att hantera HI-MACS®. Små repor eller nikotinfläckar från cigarretter kan slipas osynliga med en vanlig skursvamp eller med finkornigt slipmaterial. Områden med mer omfattande skador kan ersättas med en ny bit material utan att det uppstår märken efter reparationen.

Ladda ned den engelskspråkiga tillverkningsanvisningen Fabrication Guideline 2016

Technical Bulletins and Technical Bulletin Facade Application

HI-MACS® Fabrication video

Nordstock valmistus- ja asennuspalvelu

Tillverkningsservice